Hur mycket spelar ekonomin roll i en vårdnadstvist?

Det här är ett känsligt ämne som jag vet att många tycker är väldigt jobbigt att prata om, speciellt om dom är mitt i det. Men jag tycker att det är viktigt att ta upp och ta reda på hur mycket domstolen verkligen kollar på den ekonomiska sidan. Innan vi börjar vill jag nämna hur viktigt det är att ha en bra jurist för att vinna en vårdnadstvist.

Vad betyder det att vara vårdnadshavare för ett barn?

En vårdnadshavare för ett barn ansvarar för de personliga frågorna. Detta inkluderar rätten för vårdnadshavaren att besluta i frågor som rör barn, skolgång, vård och passansökan etc.

Hur ändras vårdnaden?

Det grundläggande antagandet är att gemensam vårdnad är i barnets bästa. Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt. Antingen är föräldrarna överens om att gemensam vårdnad inte längre är en bra idé eller så kan domstolen beordra någon att vara den enda vårdnadshavaren. Förvaring kan upplösas om föräldrarna har allvarliga problem med att samarbeta eller om en av föräldrarna är olämpliga att vara vårdnadshavare.

Hur stor del av domstolens beslut är baserad på barnets önskemål?

I Föräldrabalken styrs alla beslut angående vad som är barnets bästa. När man bedömer vad som är i barnets bästa bör barnets önskemål beaktas med hänsyn till hur gammalt barnet är. Varje relevant situation beaktas. Detta innebär att om barnet skulle vara 5 år till exempel är det kanske inte lika relevant att lägga alltför stor vikt i barnets önskan medans om barnet skulle vara 16 år så skulle man kunna lägga betydligt mer vikt i barnets önskan.

Hur hanterar jag en vårdnadstvist ekonomiskt?

I vissa fall täcks juridiska kostnader av din försäkring. Om du får hjälp av ditt försäkringsbolag täcker de flesta av dina kostnader. Det belopp du betalar är en ”rättsskyddsavgift” juridisk assistansavgift på cirka 20-25% av det totala beloppet. Det är också viktigt att veta att beslutet som domstolen tar alltid är för barnets bästa, detta innebär som svar på det här inläggets fråga så kan ekonomin spela väldigt stor roll. Men kanske inte på det sättet du tror, beslutet är inte baserat på vem som har bäst ekonomi utan främst vem som kan ta hand om barnet på bästa sätt. Detta innebär att om den som har bäst ekonomi till exempel inte kommer att ha tid att ta hand om barnet så kommer antagligen inte den personen att vinna vårdnadstvisten. Samtidigt, om det är någon av parterna som har så pass dålig ekonomi att domstolen anser att det skulle det skulle vara för svårt att försörja ett barn med det så kommer antagligen inte den personen att vinna vårdnadstvisten. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *